Barnmorska Stål

Om mig


Jeanette Ståhl

Legitimerad barnmorska

Jag är legitimerad barnmorska och brinner för kvinnohälsa framförallt i samband med graviditet och födsel. Jag har arbetar/ arbetar både på förlossningsklinik i Sverige och Norge, med hemfödslar och på BB Gårda i Göteborg. Jag bor i södra Halland och är van att köra bil många mil så var du bor har mindre betydelse för mig, normalt arbetar jag i Halland, norra Skåne & västra Småland. 

Jag har själv två barn, en man, ett gammalt hus plus två hundar & några katter.

 

Mitt mål är att du som kvinna och ni som familj ska känna er trygga, få en personlig rådgivning och/ eller behandling samt en stärkande födelseupplevelse. Att föda sitt barn är en händelse som har stor betydelse i livet.


Min verksamhet är ett komplement till den regionsdrivna vården. Jag arbetar med familjer som väljer sjukhusfödsel, födsel på barnmorskeledd enhet och de som väljer hemfödsel. För mig är inte platsen man väljer att föda på i sig viktig, utan det är att Du som födande får möjlighet att välja det som känns bäst för just Dig! Kunskap ger trygghet och trygghet ger bättre Oxytocinutsöndring vilket ger bättre förutsättningar för en stärkande födelseupplevelse. 

Barnmorska Jeanette Ståhl

Att föda barn är en händelse som har stor betydelse i livet

Förlossning BB barnmorska
Barnmorska hemfödsel föda hemma gravid
Förlossning Barnmorska

Utbildningar

hembarnmorska barnmorska hemfödsel förlossning

Legitimerad sjuksköterska Högskolan i Halmstad, 2000


Specialistsjuksköterska Intensivvård Högskolan i Halmstad, 2011


Neonatal specifik omvårdnad Lunds universitet, 2012


Neonatal Intensivvård Karolinska Institutet 2013


Amning och Bröstmjölk Högskolan i Skövde, 2014


Specialistsjuksköterska Barn & ungdomdomars hälsa & ohälsa Högskolan i Halmstad,  2015


Barnmorskeexamen Högskolan i Borås, 2020


Certifierad Hembarnmorska BarnmorskeTeamet, 2021


Medicinsk akupunktur Karolinska institutet, 2021


Spinning babies 2022


Sätesutbildning 2022


Diplomerad gravidmassageterapeut Behandlingsteam John Carrier, 2022

Jag är registrerad som vårdgivare hos IVO, har patientförsäkring samt F-skattesedel.